Chat with us, powered by LiveChat

PersonvernerklĂŠring

Sist oppdatert oktober 2021

Denne personvernerklÊringen forteller om hvordan Webmore AS ("Webmore") samler inn og bruker personopplysninger. Webmore, ved Daglig Leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det frem under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. ErklÊringen inneholder opplysninger du har krav pÄ nÄr det samles inn opplysninger fra nettstedet vÄrt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger pÄ www.webmore.no

IT-ansvarlig har det daglige ansvaret for Webmores behandlinger av personopplysninger pÄ webmore.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besÞker nettsidene Ä oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel Ä motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Servebolt er vÄr driftsleverandÞr for webmore.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres pÄ egne servere som driftes av leverandÞren. Det er kun Webmore AS og Hostmore som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Webmore AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besÞkende pÄ webmore.no og domenets undersider. FormÄlet med dette er Ä utarbeide statistikk som vi bruker til Ä forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet pÄ nettstedet. Eksempler pÄ hva statistikken gir svar pÄ, er hvor mange som besÞker ulike sider, hvor lenge besÞket varer og hvilke nettsteder brukerne kommer fra.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi bruker analyseverktÞyet Google Analytics pÄ vÄrt nettsted. Informasjon fra dette verktÞyet utleveres ikke fra Webmore AS til andre aktÞrer.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er smÄ tekstfiler som plasseres i din nettleser nÄr du besÞker en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker bÄde har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal fÄ vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formÄlet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

FÞlgende informasjonskapsler brukes pÄ webmore.no:

  • AnalyseverktĂžyet Google Analytics plasserer to informasjonskapsler pĂ„ din maskin (disse begynner med _ga og _gid). Dette gjĂžres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk over. Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til Ă„ spore statistikken tilbake til deg.
  • Live-meldingsfunksjonen (LiveChat) plasserer en informasjonskapsel pĂ„ din maskin (denne starter med livechat-). Dette gjĂžres for at du skal kunne se dine tidligere samtaler med oss. Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til Ă„ spore meldingene tilbake til deg.
  • Hvis du fyller ut et skjema pĂ„ vĂ„re nettsider, legges det igjen en informasjonskapsel pĂ„ din maskin (denne starter med visitor_). Dette gjĂžres for Ă„ kunne auto-utfylle felter ved en senere anledning. Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til Ă„ spore meldingene tilbake til deg.
  • HubSpot plasserer flere informasjonskapsler pĂ„ din maskin (disse begynner med _hs). Dette gjĂžres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk under. Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til Ă„ spore statistikken tilbake til deg.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Chatte-funksjon

Nederst til hÞyre pÄ alle sider pÄ nettstedet finner du en funksjon der du kan sende chat-meldinger til WebmoreŽs ansatte med spÞrsmÄl. Bruker du denne funksjonen, legges det igjen en informasjonskapsel i nettleseren din. Denne kan ikke brukes til Ä spore meldingen tilbake til deg. Meldingene du sender oss lagres i en database hos meldingstjenesten Intercom. Vi ber deg om Ä ikke registrere sensitiv informasjon (f.eks. personnummer), ettersom funksjonen ikke er sikret (kryptert).

Nyhetsbrev

Webmore AS sender ut nyhetsbrev cirka 1-2 ganger per mÄned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post mÄ du registrere en e-postadresse. MailChimp og HubSpot er vÄre databehandlere for nyhetsbrev. E-postadressen lagres i en egen database hos databehandlerne, og deles ikke med andre. Du kan velge Ä oppgi stillingstittel, eller velge annet. Dette gjÞres for at vi kun skal sende relevant informasjon og kan bli brukt i aggregert statistikk.

E-post og telefon

Webmore AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for Ä oppfylle kundenes behov. IT-ansvarlig har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling kan arkiveres i kundens profil i systemene til Webmore AS. Disse opplysningene behandles i sÄ fall som beskrevet over.
Webmores medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for Ă„ slette meldinger som ikke lenger er aktuelle og kan inneholde personopplysninger. Ved fratreden slettes e-postkontoene innen det vi anser som rimelig tid, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overfĂžrt til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjÞr deg oppmerksom pÄ at vanlig e-post ikke er kryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til Ä sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post (f.eks. personnummer og helsestatus).

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) loggfÞres i vÄr telefonsentral. Denne loggen er nÞdvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk pÄ aggregert nivÄ. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene pÄ sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalfÞres. Det gjÞres ingen Þvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Rettigheter

Alle som spÞr har rett pÄ grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Webmore AS har gitt denne informasjonen i denne erklÊringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespÞrsler. De som er registrert i en av Webmores systemer har rett pÄ innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har ogsÄ rett til Ä be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Webmore AS ikke har adgang til Ä behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares og utgis i et forstÄelig format, kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: heisann@webmore.no
Telefon: +47 21 51 82 35
Postadresse: Webmore AS, Strandgata 219, 5525 Haugesund